Achtergrond afbeelding
pijl Share on LinkedIn Share on Twitter
Nos Hospital Nobo Een duurzaam toekomstbestendig ziekenhuis met een healing environment. de lokale cultuur, de traditionele bouwwijze, het klimaat en de natuurlijk beschikbare bronnen zorgen voor een minimale milieubelasting
Nos Hospital Nobo
Duurzaamheid

Een duurzaam nieuw ziekenhuis in een tropisch klimaat was de uitdaging voor het Ballast Nedam - NHN team, een samenwerkingsverband tussen Ballast Nedam, OeverZaaijerLyongo architects, EGM architecten, Valstar Simonis, Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs, Geelhoed Engineering b.v. en BenR Adviseurs voor duurzaamheid BV.

Duurzaamheidsambities
Aan het begin van het ontwerptraject is met alle partners een bijeenkomst geweest om de ambitie op het gebied van duurzaamheid vast te stellen.Het doel is een toekomstbestendig gebouw met een lage milieubelasting en een Healing Environment. Om deze ambitie vorm te geven is goed gekeken naar de lokale cultuur, de traditionele bouwwijze, het klimaat en de natuurlijk beschikbare bronnen op de locatie.

Schaduw en ventilatie
De grootste besparing op energie is te behalen door te voorkomen dat het gebouw te veel opwarmt. Schaduw en ventilatie spelen hierbij een belangrijke rol en zijn verweven in de cultuur en tradities van dit eiland. Van oudsher vinden op Curaçao ontmoetingen spontaan plaats op straat in de schaduwrijke gebieden. Het ziekenhuis sluit hierop aan met een centrale patio in het hart van het complex. Hier vindt de eerste ontmoeting plaats tussen arts en patiënt, hier kunnen familie en vrienden bij elkaar komen. Hier is beschutting tegen de felle zon terwijl daglicht toch diep het gebouw in kan komen. De continu waaiende wind wordt gebruikt om de patio koel en aangenaam te houden.

Healing environment
Ook met betrekking tot de vormgeving van de rest van het gebouw wordt rekening gehouden met de wind. De open façades en grote overstekken geven de wind de ruimte om het gebouw te koelen terwijl tegelijkertijd het directe zonlicht wordt geweerd. De grote glazen openingen in de gevel versterken de connectie tussen binnen en buiten en geven uitzicht op de zogenaamde healing gardens. Deze tuinen geven patiënten, personeel en bezoekers de mogelijkheid om zich even terug te trekken voor bijvoorbeeld meditatie en rust. De tuinen zijn verweven met de gebouwdelen en komen bij de patio’s deels het gebouw binnen. Deze tuinen staan niet alleen centraal in het healing environment concept, maar met behulp van de tuinen wordt ook een deel van de plaatselijke flora en fauna teruggebracht op de oude industriële locatie waarop het ziekenhuis is gesitueerd.

Onderhoud en flexibiliteit
Zoals al eerder is genoemd speelt de toekomstbestendigheid van het gebouw een grote rol. Materialen zijn zo gekozen dat ze weinig onderhoud nodig hebben en lang mee gaan. Verder is een stramien aangehouden dat er voor zorgt dat verdiepingen op verschillende manieren ingedeeld kunnen worden en op die manier aanpasbaar zijn aan de vraag. Naast deze interne flexibiliteit en aanpasbaarheid zijn diverse scenario’s uitgewerkt om het complex in de toekomst uit te kunnen breiden zonder dat de heldere structuur van de routing teniet wordt gedaan. Hierbij is niet alleen rekening gehouden met bouwkundige maatregelen, maar juist ook met de installaties door bijvoorbeeld extra ruimte op te nemen in schachten en technische ruimten.

LEED
Naast alle bovengenoemde maatregelen zijn nog veel meer maatregelen genomen om de milieubelasting van het gebouw laag te houden. Een aantal van deze zaken zijn bijvoorbeeld zonneboilers, energiezuinige installaties en verlichting, een brug naar de overzijde van het schiereiland om de connectie met het openbaar vervoer te verbeteren, het gebruik van regenwater voor de tuinen, watersbesparende toiletten enzovoorts. Al deze maatregelen samen zorgen voor een LEED-score gold. En met een extra investering is zelfs LEED-platinum haalbaar.

meer
meer
Stel uw PDF-selectie samen door op de PDF-iconen te klikken bij projecten, nieuws en publicaties
Direct naar