Bestekken

Met onze kennis van materialen en juridische voorwaarden maken we een verantwoord bestek

Het bestek is het contract tussen opdrachtgever en aannemer. Het bevat naast de tekeningen ook de algemene voorwaarden en de technische specificaties voor de bouw. Dit vormt de juridische grondslag onder het bouwproject en de uitwerking van de bouwtekeningen tot in het kleinste detail. EGM adviseurs stelt dit bestek op en legt daarmee de prestaties en verantwoordelijkheden vast.

Dicht op het proces

EGM adviseurs heeft de kennis en ervaring van een gerenommeerd en langlopend architectenbureau achter zich staan. Voor het maken van bestekken heeft dat een groot voordeel. Uit eigen ervaring zijn wij tot in de kleinste details op de hoogte van zaken als materiaaltoepassingen, eisen en specificaties en weten wij welke administratieve voorwaarden extra aandacht behoeven. Meer dan bureaus die zich gespecialiseerd hebben in bestekken alleen, zetten wij deze praktijkkennis in bij ons advieswerk.

 

Een grote groep klanten, waaronder woningbouwcorporaties en architectenbureaus die het specialistische bestekwerk niet meer in eigen beheer hebben, erkennen dit voordeel. Daarbij kunnen wij ook de directievoerder en toezichthouders voor het bouwproject leveren. Zo zijn korte lijnen gegarandeerd tussen de architect, de bestekschrijver en de toezichthouder op de bouwplaats.

 

STABU2 of NL/SfB

De twee belangrijkste systematieken voor bestekken zijn STABU2 en NL/SfB. De adviseurs van EGM beheersen beide tot in de finesses. STABU2 is gebaseerd op de typen werkzaamheden (werksoorten) die tijdens de bouw plaatsvinden. Elk type werksoort gaat naar een partij die voor de correcte uitvoering van dat werk verantwoordelijk is. Het bestek biedt de basis onder het werk dat elk van deze partijen verricht en zorgt voor het aansluiten van de afzonderlijke werkzaamheden op elkaar.

 

Bij NL/SfB is de systematiek ingericht op de verschillende elementen in het gebouw. Voor elk van de elementen (bijvoorbeeld een raam) staat beschreven wat ervoor nodig is om dat te realiseren. Voor bedrijven die werken met BIM heeft deze systematiek een groot voordeel, want het gaat uit van eenzelfde soort benadering van het bouwwerk als in het Bouw Informatie Model. Als voorloper op het gebied van BIM zijn wij in staat de juiste koppeling te leggen tussen het bestek en de virtuele gebouwomgeving in BIM. NL/SfB is minder gedetailleerd dan STABU2, waardoor de aannemer meer de ruimte heeft zijn eigen expertise in te zetten tijdens de bouw.

 

Stabu bouwbreed

Begin 2015 is een alternatieve elementenclassificatie uitgebracht: Bouwsystemen & Installaties (BSI). BSI is onderdeel van het Stabu Bouwbreed informatiesysteem BWBRD. EGM heeft reeds vanaf het uitkomen van de proefversie van BWBRD in 2014 hierin geparticipeerd. Het koppelen van bestekken aan het BIM is op dit moment nog volop in ontwikkeling. Onze adviseurs zijn goed aangesloten bij deze ontwikkelingen.