Bouwfysica

Een gezond en comfortabel gebouw realiseren waar mensen prettig kunnen verblijven is ons streven

Een aangenaam binnenklimaat in een gebouw waar je beschermd bent tegen invloeden van buiten. Dat is waarvoor bouwfysica zorgt. De adviseurs van EGM denken mee over een goed functionerende bouwschil. Zo adviseren wij om koudebruggen, schimmel, condens en een gebrek aan daglicht te voorkomen. Ook waar deze problemen zich voordoen in een bestaand gebouw, kunnen onze adviseurs helpen de oorzaak te achterhalen en een passende, betaalbare oplossing aan te dragen.

Grondslag onder bouwfysica is een aantal wettelijke voorschriften uit het Bouwbesluit. Deze voorschriften richten zich op gezondheid en energiezuinigheid – waarmee dit thema een sterke relatie heeft met duurzaamheid. Voor EGM adviseurs stopt bouwfysica niet bij de grenzen van de wet. Wij adviseren ook over aanvullende prestaties die de gezondheid en het welbevinden van gebruikers ten goede komt, bijvoorbeeld aan de hand van Evidence Based Design (EBD). Dit is gebaseerd op wetenschappelijke studies naar het effect van de fysieke omgeving op het welbevinden en veiligheid van gebruikers. Deze wetenschappelijke onderbouwing draagt bij aan betere, voorspelbare gezondheidsuitkomsten van een nieuw gebouw of een verbouwing. Onze EBD tool is ontwikkeld in de gezondheidszorg, maar is op vele gebieden toepasbaar.

 

Voor, tijdens en na de bouw

Bouwfysica begint voor EGM adviseurs al bij de eerste ideeën. De locatiekeuze en oriëntatie is van invloed op de verdere uitwerking. Nadat de eerste tekeningen zijn gemaakt, kunnen we een quick scan uitvoeren, om de knelpunten al vroeg in het ontwerpproces te signaleren en oplossingsrichtingen te geven. We blijven graag betrokken tijdens het ontwerpproces en verzorgen de aanvraag van een omgevingsvergunning (bouwvergunning). Hier toetsen we het bouwplan aan de regelgeving en/of aan het Programma van Eisen.

 

Het controleren van detaillering op bouwfysische eigenschappen is een van onze specialismen, evenals een controle op de bouw om de detaillering in de praktijk te toetsen. Zo borgen we voor onze klanten dat in de praktijk ook de gewenste kwaliteit uit het bestek nageleefd wordt.

 

Inhuur op onderdelen

De bouwfysici van EGM adviseurs bedienen een grote variëteit aan opdrachtgevers. Wij benaderen onze opdrachten vanuit de bouwkundige hoek en werken integraal. Of klanten ons nu voor een onderdeel van het proces inhuren of voor de begeleiding van een totaalproject, wij werken snel en secuur en denken mee met de ontwerpers en bouwers. Zo wordt bouwfysica goed ingepast in het ontwerp, wat problemen en extra kosten in een later stadium van de bouw of, nog erger, tijdens de gebruiksfase, voorkomt. EGM adviseurs werkt snel en denkt mee. Met de kennis van een compleet architectenbureau op de achtergrond, zijn onze klanten altijd zeker van een praktische oplossing die goed te integreren is in het gebouwontwerp.