Bouwkosten

Door het inzicht in de bouw- en life-cycle-kosten krijgt u de mogelijkheid voor weloverwogen besluiten

Het is belangrijk voor aanvang van een bouwproject inzicht te hebben in de kosten ervan. Dit is van oudsher een dienst van de architect. Centraal staat het budget voor de bouwopgave en de wens dit budget te bewaken. Iedereen kent voorbeelden van projecten die met astronomische budgetoverschrijdingen te kampen hebben. Een goede begroting en analyse van het project kan onaangename verrassingen voorkomen.

EGM adviseurs stelt begrotingen op vanaf de initiatieffase en tijdens het gehele ontwerpproces. Het voordeel daarvan is dat wij vroeg in het proces inzicht kunnen geven in de financiële consequenties van de wensen van de opdrachtgever. Daarmee is een reële inschatting te maken van de uiteindelijke bouwkosten, evenals mogelijke bezuinigingen om deze kosten binnen budget te houden. Wij toetsen vervolgens ook de gemaakte ontwerpen aan de financiële reikwijdte van de bouwopgave.

 

Sturen

Een heldere en reële begroting maakt het mogelijk te sturen op de bouwkosten van een project. Het is de voor het bouwproject aangestelde projectleiding die verantwoordelijk is voor het budget. Wij tonen een waarheidsgetrouw beeld van de kosten en hoe deze passen in het budget. Doordat wij dit heel vroeg in het proces kunnen doen, kan de projectleiding goed sturen op de kosten voor realisatie. En doordat wij in staat zijn te adviseren op ontwerp, materialen en detaillering, zijn met onze adviezen de bouwkosten niet alleen goed beheersbaar, het is tevens mogelijk besparingen te signaleren die anders uit het zicht zouden blijven.

 

Meer dan pure bouwkosten

Bij een raming van investeringskosten rekenen we alle facetten van het bouwproces mee – inclusief de kosten als die voor de aanschaf van grond en de honoraria van adviseurs en architecten. Natuurlijk is het belangrijk de bouwkosten tijdens de realisatie goed en betrouwbaar inzichtelijk te maken, maar EGM adviseurs gaat verder dan dat.

 

Wij specialiseren ons ook in het maken van Life Cycle Cost (LCC) berekeningen. Daarmee kwantificeren we gedurende de levensduur van een gebouw de kosten voor periodiek en groot onderhoud, evenals de servicekosten voor het gebouw in de volledige gebruiksperiode. Ook de (huur)opbrengsten van een gebouw worden hierin meegenomen. Opdrachtgevers zijn hiermee in staat investeringen in de ontwerpfase te overwegen die effect hebben op de latere exploitatiekosten van een gebouw. Zo kan een in de aanschaf en realisatie goedkope vloer toch duurder zijn dan een kostbare vloer met hogere onderhoudskosten.

 

Naast deze werkzaamheden weten klanten de adviseurs van EGM veelvuldig te vinden voor onder meer het beoordelen van inschrijfbegrotingen bij aanbestedingen. Wij controleren dan of de aannemer reële prijzen rekent en of de begroting compleet is. Ook gebruiken we onze kennis graag voor het maken van een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP).