Brandveiligheid

Verder kijken dan de regels voor veilige oplossingen voor brandbeheersing en vluchten

Brandveiligheid staat bij de overheid centraal in de bouwregelgeving. Een groot deel van het Bouwbesluit bestaat uit eisen op het gebied van brandveiligheid. Deze eisen hebben twee achterliggende vragen: "Kunnen gebruikers bij brand tijdig het gebouw verlaten?", en "Blijft het gebouw lang genoeg veilig voor hulpverleners om het pand te doorzoeken of te blussen?" Omdat de wetgever geen eisen heeft opgenomen om schade te beperken, kan de verzekeraar aanvullende eisen stellen.

Het Bouwbesluit is geschreven voor standaard situaties. Voldoen aan de regelgeving staat daarom niet per definitie gelijk aan het realiseren van een veilig gebouw. Wij stellen de veiligheid echt voorop en bieden oplossingen die onveilige situaties voorkomen. Uiteindelijk is het de opdrachtgever die beslist of hij extra maatregelen wil toepassen of niet, maar wij vinden het onze morele plicht ervoor te zorgen dat hij een afgewogen keuze kan maken. Het komt dan aan op kennis en ervaring om de juiste maatregelen te adviseren. Door onze lidmaatschap van de Normcommissie ‘Brandveiligheid Bouwwerken’ lopen we qua kennis en ontwikkelingen voorop bij nieuwe wetgeving.

 

Gelijkwaardige oplossingen

Het Bouwbesluit houdt rekening met situaties die niet exact voldoen aan de letter van de wet. In dergelijke situaties mag een gelijkwaardige oplossing worden voorgelegd. Een voorbeeld hiervan zijn grotere brandcompartimenten met behulp van de methode beheersbaarheid van brand. De invulling van een gelijkwaardige oplossing is maatwerk en daarom echt voer voor specialisten. Het bevoegd gezag beoordeelt altijd of de voorgestelde maatregelen inderdaad gelijkwaardig zijn.

 

Bij de afweging van gelijkwaardigheid baseren we ons op de systematiek van BIO: bouwkundige, installatie- en organisatorische aspecten. In onze ogen is een pand pas werkelijk veilig als alle drie deze pijlers op orde zijn. Een brandveilig gebouw heeft immers weinig effect als de BHV organisatie bij een calamiteit niet goed weet hoe te handelen of de gebruiker niet tijdig wordt gealarmeerd. Samenspel tussen gebruiker, installateur en adviseur.

 

EGM adviseurs combineert de gedegen kennis van brandveiligheid met ervaring op het gebied van nieuwbouw, verbouw of transformatie. Anders dan grote adviesbureaus zijn wij volledig in het ontwerpproces ingewijd. Dat stelt ons in staat al vanaf de eerste schetsen mee te kijken en te adviseren over brandveiligheid.