Directie & toezicht

Met goed toezicht voorkomen we uitvoeringsfouten die later lastig te herstellen zijn

Geen succesvol bouwproject zonder goed toezicht. Onder toezicht worden twee taken verstaan, die los van elkaar uit te voeren zijn, maar die in samenhang tot de beste resultaten leiden: de directievoering en bouwtoezicht. Een bestek bestaat uit een schriftelijk bestek met bijbehorende tekeningen. Samen met de begroting vormt dit het contract tussen de opdrachtgever en de uitvoerende partijen. De directievoerder beheert dit contract als eindverantwoordelijke en bewaakt het proces in financieel opzicht en qua planning. Hij kan hiervoor gebruikmaken van toezichthouders die op de bouwplaats rondlopen en de kwaliteit van het werk fysiek controleren.

Centrale vraag voor zowel de directievoerder als de toezichthouders is: krijgt de opdrachtgever wat hij heeft afgesproken? Aannemer en installateurs zijn verantwoordelijk voor een kwalitatief goede uitvoering en goed verloop van het bouwproces. EGM adviseurs is hierbij de partij die opdrachtgevers ontzorgt en de kwaliteit en voortgang namens hen bewaakt.

 

De kracht van combineren

De taken van zowel de directievoerder als de toezichthouders zijn los van elkaar in opdracht te geven bij EGM adviseurs. Onze ervaring is dat een gecombineerde opdracht tot betere resultaten leidt. De directievoerder en de toezichthouders moeten immers nauw met elkaar samenwerken; communicatie om de kwaliteit van een bouwwerk te kunnen borgen is essentieel in de uitvoeringsfase van een project. Gaat er in deze fase iets mis, dan heeft dit consequenties voor de kwaliteit na oplevering. Directievoering en toezicht zijn cruciale schakels in het bouwproces.

 

Toezicht: altijd op de bouwplaats

Een goed toezichthouder is altijd op de bouwplaats te vinden. Wij signaleren de gang van zaken op de bouwplaats en werken als schakel tussen de opdrachtgever en de bouwbedrijven. Het contract kennen we uiteraard nauwkeurig en wij voeren continu kwaliteitscontroles uit. Onze mensen controleren het werk op detailniveau. De aannemer moet uitvoeren wat in het bestek omschreven is. Gebeurt dat niet, of is de kwaliteit van het geleverde werk onvoldoende, dan zorgen we ervoor dat de uitvoerende partijen het herstellen.

 

Directievoering: spil in het project

De directievoerder bewaakt dus tijd, geld en kwaliteit van het bouwproject. Hij is aanwezig bij bouwvergaderingen en spreekt veelvuldig met de projectmanager en opdrachtgever. Aanvullende wensen en eisen komen bij hem binnen en hij kaart meer- en minderwerk aan. Geen enkel besluit in de uitvoeringsfase wordt genomen zonder hem.

 

Het voordeel van het inhuren van een directievoerder en toezichthouders via EGM adviseurs ligt in de kracht van ons als totaalbureau. Wij beheersen alle disciplines van het bouwproces: van eerste idee tot en met beheer. Ook in deelopdrachten bieden onze medewerkers de brede ervaring van ons bedrijf. In combinatie of als losse opdracht: met de adviseurs van EGM haal je kennis over het hele bouwproces in huis.