Duurzaamheid

Onze adviezen zijn mede gericht op het bijdragen aan een duurzame, betere wereld

Toekomstbestendig. Daar staat volgens EGM adviseurs het begrip duurzaamheid voor. Duurzaamheid is meer dan energiebesparing en begint bij het prikkelen van ambitie bij de klant. Ontwikkelaar, architect en adviseurs werken vanaf het initiatief nauw samen om duurzaamheid in het ontwerp te integreren. Een duurzaam gebouw voldoet aan hoge milieueisen, is een prettige plek om te werken en biedt flexibiliteit in gebruik. Met andere woorden: het is een aangename leef- en werkomgeving met toekomstperspectief. EGM bouwt voor de toekomst en in onze ogen is duurzaamheid daarbij een onvermijdelijk aspect van ons werk.

Wij vertalen onze ervaring met het integreren van duurzame oplossingen in bouwprojecten naar de wensen van onze klanten. Wij tonen de mogelijkheden om niet alleen te voldoen aan de wettelijke eisen, maar ook om een stap extra te maken en een bijdrage te leveren aan een betere wereld voor de volgende generaties. Materialisering, vormgeving, indeling en zelfs positionering van een gebouw dragen bij aan de toekomstbestendigheid ervan. Wij helpen klanten hierin niet alleen de beste oplossing te kiezen, maar vooral ook om de oplossing te kiezen die het beste bij hen past. Zo bieden we hen meerwaarde die voor henzelf prettig voelt.

 

Dubo-tool en checklist

Direct aan het begin van een project wordt er samen met het projectteam besproken wat de ambities zijn op het gebied van duurzaamheid. Dit kan aan de hand van de speciaal voor dit doel ontwikkelde Dubo-tool of architecten checklist. De Dubo-tool brengt alle aspecten van duurzaamheid in beeld. Onze checklist voorkomt een overkill aan informatie bij onze klanten, door per fase inzichtelijk te maken hoe op dat moment de duurzaamheid van het project te verbeteren. Zo brengen we het “laaghangende fruit” in kaart: maatregelen die zonder veel moeite of kosten door te voeren zijn en een duurzamer project opleveren. Denk bijvoorbeeld aan het creëren van ruimte voor fietsen in de vroege ontwerpfase waardoor alternatief vervoer voor de auto gestimuleerd kan worden. Op deze manier wijzen wij op de mogelijkheden om meer te doen en de kansen die een bouwproject biedt ten volle te benutten.

 

Certificering

Bezien vanuit de bouwkunde brengen wij het de mogelijkheden met een checklist in kaart en kunnen onze klanten zelf, onderbouwd door onze adviezen, het niveau van de maatregelen kiezen. Certificering is daarbij een belangrijk instrument, maar geen doel op zich. Het gaat ons om het creëren van een duurzame omgeving; niet om het behalen van een certificaat.

 

Qua certificering werken wij zowel met BREEAM als met GPR. Wij nemen onze klanten bij de hand en bepalen gezamenlijk het certificeringsniveau. Wij geven richting aan wat nodig is om het certificaat te halen en helpen waar nodig aannemers en installateurs met de bewijslast hiervoor.

 

Early adaptor

Als bedrijf behoort EGM adviseurs tot de early adaptors op het gebied van duurzaamheid. Wij maken gebruik van bewezen oplossingen om toekomstbestendig te bouwen. Daarnaast zetten wij onze kennis en expertise in voor onderzoek naar de nieuwste technieken en houden innovatieve toepassingen scherp in de gaten. Zo kunnen ook onze klanten hier snel gebruik van maken.

 

In bepaalde gevallen willen we echter voorop lopen en nieuwe mogelijkheden onderzoeken. EGM architecten heeft in overleg met slibverwerker Netics uit Alblasserdam een gevelsteen van geperst baggerslib ontwikkeld. Als basis wordt baggerspecie gebruikt die eerst wordt gezeefd. Aan de specie wordt een mineraal toeslagmiddel toegevoegd en vervolgens wordt de steen onder hoge druk geperst, zodat het materiaal versteent. De methode brengt met zich mee dat er ter plaatse kan worden gebaggerd, gefilterd en verwerkt. Het enige wat wat je hoeft te doen, is een pers naar de locatie brengen waar het slib wordt gewonnen.